Vše pro uměleckou dílnu 

Pigmenty a oxidy

V této sekci nebylo nalezeno žádné zboží.


K patinování, zatírání a moření surového i přežahlého střepu.

Upozornění:

Výsledek výpalu závisí na mnoha okolnostech jako jsou např. použitá % pigmentu v glazurách, teplotě výpalu, způsobu nanášení, barvě hlíny atd.
Z tohoto důvodu doporučujeme vše řádně vyzkoušet před použitím pro komerční výrobky.

Doporučení pro práci s pigmenty:

Při vdechnutí nechodit, ponechat postiženého v klidu. Při zásahu do oka opatrně oko vypláchnout vodou a ponechat v klidu. V případě zásahu velkým množstvím provést výplach fyziologickým roztokem nebo provést desinfekci. Při požití je nutný výplach dutiny ústní, nevyvolávat násilné zvracení. Ve všech těchto případech je nutné při potížích vyhledat lékařské vyšetření!