Vše pro uměleckou dílnu 

Glazury

 

Řadit podle 
Výrobce 

 Elektrolyt - 100g

naše cena 109,92 KčAstra - glazura sypká - 1 kg

naše cena 286,00 Kč

Blau - 221E  glazura sypká - 1 kg

naše cena 222,31 KčBlaugraniti - 356 - BZS

naše cena 212,00 KčGlazura - BSZ- 6613 Galaxie

naše cena 241,00 KčGlazura 6612 BSZ - Iberica

naše cena 152,00 Kč

Glazura BSZ 18001 Cherryrot

naše cena 252,00 KčGlazura BSZ 18003 Orange

naše cena 232,00 KčGlazura BSZ 18051 Potpourri

naše cena 232,00 KčGlazura BSZ 18052 Grazia

naše cena 219,00 KčGlazura BSZ 18053 Granatapfel

naše cena 238,00 KčGlazura BSZ 18054 Gallena effekt

naše cena 210,00 KčGlazura BSZ 18056 Rustica Gold

naše cena 225,00 KčGlazura BSZ 600 Vogelei

naše cena 158,00 KčGlazura BSZ 601A Savanne

naše cena 177,00 KčGlazura BSZ 604 Transparent matt

naše cena 193,00 KčGlazura BSZ 605 Porzellin

naše cena 175,00 KčGlazura BSZ 607A Skyblue

naše cena 210,00 KčGlazura BSZ 609 Borit

naše cena 239,00 KčGlazura BSZ 611 Grüne aue

naše cena 156,00 KčGlazura BSZ 612 Ockerbraun

naše cena 156,00 KčGlazura BSZ 614A Samtbraungrün neu

naše cena 181,00 KčGlazura BSZ 615 Romantica

naše cena 146,00 KčGlazura BSZ 616 Blau Effekt

naše cena 175,00 KčGlazura BSZ 617 Grün Effekt

naše cena 227,00 KčGlazura BSZ 618A Taiga

naše cena 150,00 KčGlazura BSZ 620A Lugano neu

naše cena 227,00 KčGlazura BSZ 622A Herbstbraun

naše cena 146,00 KčGlazura BSZ 623A Blaurot

naše cena 181,00 KčGlazura BSZ 625 Sandstone

naše cena 143,00 KčGlazura BSZ 626 Seladon grün

naše cena 150,00 KčGlazura BSZ 628E Grau Effekt

naše cena 221,00 KčGlazura BSZ 629 Elfenbeinküste

naše cena 175,00 KčGlazura BSZ 630A Bronze matt neu

naše cena 223,00 KčGlazura BSZ 631 Fjordblue

naše cena 229,00 KčGlazura BSZ 632 Amaryllis

naše cena 279,00 KčGlazura BSZ 634A Saturit

naše cena 150,00 KčGlazura BSZ 635 Kupferpatina

naše cena 177,00 KčGlazura BSZ 636A Südsee blau

naše cena 210,00 KčGlazura BSZ 636B Südsee

naše cena 221,00 KčGlazura BSZ 637 Nachtblau

naše cena 190,00 KčGlazura BSZ 638 Venus

naše cena 152,00 KčCharakteristika

Glazury jsou sklovité, průhledné, poloprůhledné až neprůhledné, bezbarvé nebo barevné povlaky, nanesené v tenkých vrstvách na keramických výrobcích. Dávají jim lepší vzhled, hladký tvrdý povrch, který je snadno omyvatelný a hlavně nepropouští do keramického střepu vodu ani jiné kapaliny. Kaleny jsou křemičitanem zirkoničitým zataveným ve fritě nebo samotnými pigmenty. Získávají tím vysokou krycí schopnost, dobrý lesk a značnou chemickou odolnost. Glazury neobsahují olovo ani jiné zdraví nebezpečné látky, splňují ČSN -EN 1388 1,2. Mohou tedy sloužit pro výrobu užitkové keramiky a po výpalu volně přicházet do styku s poživatinami. Snáší se dobře se střepem o vysokém rozpětí teplotní roztažnosti, a to se střepem bíle i barevně se pálícím. Glazury jsou vhodné
pro nanášení naglazurních barev, obtisků, listrů, preparátů zlata a platiny. Glazury efektní s foty jsou glazury s rozptýlenými barevnými částicemi, které po výpalu vytvoří v glazuře nepravidelné barevné skvrny. U glazur plastických se tyto skvrny plně neprotaví s glazurou a na jejím povrchu jsou navíc zvýrazněny plasticky.

 

Návod k použití

Glazury jsou dodávány v tekutém i sypkém stavu. Poměr sušina/voda je přesně 2/1. Maximální obsah vody je 34 %. V dodávaných glazurách jsou již vmíchány antisedimentační prostředky, není tedy nutné je dále chemicky upravovat. Vzhledem k tomu, že různé druhy aplikace (ponorem, poléváním, postřikem) a též rozmanité vlastnosti střepu (tloušťka stěny, rozdílná nasákavost atd.) vyžadují různou hustotu aplikované suspenze, dodává výrobce glazury v hustějším stavu. Ty se ředí vodou na potřebnou hustotu tak, aby povlak na střepu byl max. 1 mm. Obecně se dá říci, že silnější a nasákavější střep vyžaduje glazury řidší a naopak. K ředěníse používá pitná voda o max. tvrdosti 15 °N a max. obsahu Fe 0,02 mg/l. Pokud nelze zajistit chemický rozbor vody, je doporučeno vyzkoušet, zda použitá voda nemění odstín nebo lesk glazury. Povrch zboží musí být čistý, nezaprášený a nesmí být mastný. Již malé znečištění prachem
a mastnotou zabraňuje řádnému přilnutí surových glazur k po vrchu zboží a glazury se při výpalu stahují. Firma CRHÁK zaručuje stejný obsah sušiny, granulometrii, chemické složení a čistotu ve všech svých dodávkách. Při prvotním použití té to glazury doporučujeme odzkoušet si na několika vzorcích vhodné zředění glazury a tloušťku vrstvy. U výpalu je nutné dodržet stanovené teplotní rozmezí 1020-1100 °C, je-li páleno pod předepsanou hranici, glazura se nezakalí a nebude plně krycí. Při překročení této hranice mohou glazury stékat, navírat nebo se vsakovat do střepu. Glazury je nutno uchovávat v čistých, dobře uzavřených nádobách, znemožňujících kontaminaci rzí, keramickým prachem a podobně. Před použitím je nutné suspenzi promíchat čistým plastovým nebo dřevěným míchadlem. Vzhledem k tornu, že glazury označené jako efektní obsahují částice do 0,8 mm, nedoporučujeme u nich aplikaci stříkáním a je nutno je častěji promíchávat.

 

Bezpečnost a hygiena při práci

Glazury neobsahují olovo, kadmium ani jiné nebezpečné látky. Po práci
s glazurami je vhodné omýt ruce vodou, mýdlem a pokožku ošetřit běžným reparačním krémem. Při zasažení očí pro vést výplach tekoucí vodou, při náhodném požití vypít větší množství vody a vyvolat zvracení. V obou posledních případech vyhledat lékařskou pomoc.

Balení

Tekuté glazury jsou baleny v plastových obalech 1,5 a 15 kg.
Suché glazury jsou baleny v uzavíratelných PVC sáčcích 1 kg a 10 kg.

Prohlášení o shodě

Ke všem typům glazur dodáme prohlášení o shodě, které je vydáváno na základě zákona č. 22/1z997 Sb.Glazury byly posouzeny autorizovanou zkušebnou.