Vše pro uměleckou dílnu 

Glazury

 

Řadit podle 
Výrobce 


naše cena 243,00 Kč (10,11 EUR)
naše cena 188,00 Kč (7,82 EUR)
naše cena 186,00 Kč (7,74 EUR)
naše cena 224,00 Kč (9,32 EUR)
naše cena 196,00 Kč (8,15 EUR)
naše cena 212,00 Kč (8,82 EUR)
naše cena 229,00 Kč (9,53 EUR)
naše cena 227,00 Kč (9,44 EUR)
naše cena 259,00 Kč (10,77 EUR)
naše cena 168,00 Kč (6,99 EUR)
naše cena 230,00 Kč (9,57 EUR)
naše cena 204,00 Kč (8,49 EUR)
naše cena 169,00 Kč (7,03 EUR)
naše cena 273,00 Kč (11,36 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 138,00 Kč (5,74 EUR)
naše cena 403,00 Kč (16,76 EUR)


naše cena 449,00 Kč (18,68 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 192,00 Kč (7,99 EUR)
naše cena 574,00 Kč (23,88 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 228,00 Kč (9,48 EUR)
naše cena 253,00 Kč (10,52 EUR)
naše cena 277,00 Kč (11,52 EUR)
naše cena 252,00 Kč (10,48 EUR)
naše cena 214,00 Kč (8,90 EUR)
naše cena 184,00 Kč (7,65 EUR)
naše cena 297,00 Kč (12,36 EUR)
naše cena 212,00 Kč (8,82 EUR)
naše cena 184,00 Kč (7,65 EUR)
naše cena 243,00 Kč (10,11 EUR)
naše cena 289,00 Kč (12,02 EUR)
naše cena 273,00 Kč (11,36 EUR)
naše cena 220,00 Kč (9,15 EUR)
naše cena 196,00 Kč (8,15 EUR)
naše cena 242,00 Kč (10,07 EUR)
naše cena 204,00 Kč (8,49 EUR)
naše cena 225,00 Kč (9,36 EUR)
naše cena 214,00 Kč (8,90 EUR)
naše cena 277,00 Kč (11,52 EUR)
naše cena 236,00 Kč (9,82 EUR)
naše cena 197,00 Kč (8,20 EUR)
naše cena 145,00 Kč (6,03 EUR)
naše cena 179,00 Kč (7,45 EUR)
naše cena 176,00 Kč (7,32 EUR)
naše cena 99,00 Kč (4,12 EUR)


Charakteristika

Glazury jsou sklovité, průhledné, poloprůhledné až neprůhledné, bezbarvé nebo barevné povlaky, nanesené v tenkých vrstvách na keramických výrobcích. Dávají jim lepší vzhled, hladký tvrdý povrch, který je snadno omyvatelný a hlavně nepropouští do keramického střepu vodu ani jiné kapaliny. Kaleny jsou křemičitanem zirkoničitým zataveným ve fritě nebo samotnými pigmenty. Získávají tím vysokou krycí schopnost, dobrý lesk a značnou chemickou odolnost. Glazury neobsahují olovo ani jiné zdraví nebezpečné látky, splňují ČSN -EN 1388 1,2. Mohou tedy sloužit pro výrobu užitkové keramiky a po výpalu volně přicházet do styku s poživatinami. Snáší se dobře se střepem o vysokém rozpětí teplotní roztažnosti, a to se střepem bíle i barevně se pálícím. Glazury jsou vhodné
pro nanášení naglazurních barev, obtisků, listrů, preparátů zlata a platiny. Glazury efektní s foty jsou glazury s rozptýlenými barevnými částicemi, které po výpalu vytvoří v glazuře nepravidelné barevné skvrny. U glazur plastických se tyto skvrny plně neprotaví s glazurou a na jejím povrchu jsou navíc zvýrazněny plasticky.

 

Návod k použití

Glazury jsou dodávány v tekutém i sypkém stavu. Poměr sušina/voda je přesně 2/1. Maximální obsah vody je 34 %. V dodávaných glazurách jsou již vmíchány antisedimentační prostředky, není tedy nutné je dále chemicky upravovat. Vzhledem k tomu, že různé druhy aplikace (ponorem, poléváním, postřikem) a též rozmanité vlastnosti střepu (tloušťka stěny, rozdílná nasákavost atd.) vyžadují různou hustotu aplikované suspenze, dodává výrobce glazury v hustějším stavu. Ty se ředí vodou na potřebnou hustotu tak, aby povlak na střepu byl max. 1 mm. Obecně se dá říci, že silnější a nasákavější střep vyžaduje glazury řidší a naopak. K ředěníse používá pitná voda o max. tvrdosti 15 °N a max. obsahu Fe 0,02 mg/l. Pokud nelze zajistit chemický rozbor vody, je doporučeno vyzkoušet, zda použitá voda nemění odstín nebo lesk glazury. Povrch zboží musí být čistý, nezaprášený a nesmí být mastný. Již malé znečištění prachem
a mastnotou zabraňuje řádnému přilnutí surových glazur k po vrchu zboží a glazury se při výpalu stahují. Firma CRHÁK zaručuje stejný obsah sušiny, granulometrii, chemické složení a čistotu ve všech svých dodávkách. Při prvotním použití té to glazury doporučujeme odzkoušet si na několika vzorcích vhodné zředění glazury a tloušťku vrstvy. U výpalu je nutné dodržet stanovené teplotní rozmezí 1020-1100 °C, je-li páleno pod předepsanou hranici, glazura se nezakalí a nebude plně krycí. Při překročení této hranice mohou glazury stékat, navírat nebo se vsakovat do střepu. Glazury je nutno uchovávat v čistých, dobře uzavřených nádobách, znemožňujících kontaminaci rzí, keramickým prachem a podobně. Před použitím je nutné suspenzi promíchat čistým plastovým nebo dřevěným míchadlem. Vzhledem k tornu, že glazury označené jako efektní obsahují částice do 0,8 mm, nedoporučujeme u nich aplikaci stříkáním a je nutno je častěji promíchávat.

 

Bezpečnost a hygiena při práci

Glazury neobsahují olovo, kadmium ani jiné nebezpečné látky. Po práci
s glazurami je vhodné omýt ruce vodou, mýdlem a pokožku ošetřit běžným reparačním krémem. Při zasažení očí pro vést výplach tekoucí vodou, při náhodném požití vypít větší množství vody a vyvolat zvracení. V obou posledních případech vyhledat lékařskou pomoc.

Balení

Tekuté glazury jsou baleny v plastových obalech 1,5 a 15 kg.
Suché glazury jsou baleny v uzavíratelných PVC sáčcích 1 kg a 10 kg.

Prohlášení o shodě

Ke všem typům glazur dodáme prohlášení o shodě, které je vydáváno na základě zákona č. 22/1z997 Sb.Glazury byly posouzeny autorizovanou zkušebnou.