Vše pro uměleckou dílnu 

Glazury

 

Řadit podle 
Výrobce 


naše cena 311,57 Kč (12,96 EUR)
naše cena 272,00 Kč (11,32 EUR)
naše cena 251,24 Kč (10,45 EUR)
naše cena 198,35 Kč (8,25 EUR)
naše cena 286,00 Kč (11,90 EUR)
naše cena 218,18 Kč (9,08 EUR)
naše cena 195,87 Kč (8,15 EUR)
naše cena 233,88 Kč (9,73 EUR)
naše cena 269,42 Kč (11,21 EUR)
naše cena 205,79 Kč (8,56 EUR)
naše cena 222,31 Kč (9,25 EUR)
naše cena 240,50 Kč (10,00 EUR)
naše cena 246,28 Kč (10,25 EUR)
naše cena 238,84 Kč (9,94 EUR)
naše cena 260,33 Kč (10,83 EUR)
naše cena 177,69 Kč (7,39 EUR)
naše cena 249,59 Kč (10,38 EUR)
naše cena 214,88 Kč (8,94 EUR)
naše cena 205,79 Kč (8,56 EUR)
naše cena 288,43 Kč (12,00 EUR)
naše cena 240,00 Kč (9,98 EUR)
naše cena 147,11 Kč (6,12 EUR)
naše cena 442,15 Kč (18,39 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 138,00 Kč (5,74 EUR)
naše cena 403,00 Kč (16,76 EUR)


naše cena 449,00 Kč (18,68 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 192,00 Kč (7,99 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 156,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 468,00 Kč (19,47 EUR)
naše cena 238,84 Kč (9,94 EUR)
naše cena 242,98 Kč (10,11 EUR)
naše cena 262,81 Kč (10,93 EUR)
naše cena 277,00 Kč (11,52 EUR)
naše cena 271,07 Kč (11,28 EUR)
naše cena 268,60 Kč (11,17 EUR)
naše cena 223,14 Kč (9,28 EUR)
naše cena 292,56 Kč (12,17 EUR)
naše cena 192,56 Kč (8,01 EUR)
naše cena 244,63 Kč (10,18 EUR)
naše cena 316,00 Kč (13,15 EUR)
naše cena 245,00 Kč (10,19 EUR)
naše cena 307,44 Kč (12,79 EUR)
naše cena 223,97 Kč (9,32 EUR)
naše cena 244,63 Kč (10,18 EUR)
naše cena 200,00 Kč (8,32 EUR)
naše cena 264,46 Kč (11,00 EUR)
naše cena 313,22 Kč (13,03 EUR)
naše cena 313,22 Kč (13,03 EUR)
naše cena 367,77 Kč (15,30 EUR)
naše cena 233,88 Kč (9,73 EUR)
naše cena 294,00 Kč (12,23 EUR)
naše cena 305,00 Kč (12,69 EUR)
naše cena 223,14 Kč (9,28 EUR)
naše cena 233,88 Kč (9,73 EUR)
naše cena 239,00 Kč (9,94 EUR)Charakteristika

Glazury jsou sklovité, průhledné, poloprůhledné až neprůhledné, bezbarvé nebo barevné povlaky, nanesené v tenkých vrstvách na keramických výrobcích. Dávají jim lepší vzhled, hladký tvrdý povrch, který je snadno omyvatelný a hlavně nepropouští do keramického střepu vodu ani jiné kapaliny. Kaleny jsou křemičitanem zirkoničitým zataveným ve fritě nebo samotnými pigmenty. Získávají tím vysokou krycí schopnost, dobrý lesk a značnou chemickou odolnost. Glazury neobsahují olovo ani jiné zdraví nebezpečné látky, splňují ČSN -EN 1388 1,2. Mohou tedy sloužit pro výrobu užitkové keramiky a po výpalu volně přicházet do styku s poživatinami. Snáší se dobře se střepem o vysokém rozpětí teplotní roztažnosti, a to se střepem bíle i barevně se pálícím. Glazury jsou vhodné
pro nanášení naglazurních barev, obtisků, listrů, preparátů zlata a platiny. Glazury efektní s foty jsou glazury s rozptýlenými barevnými částicemi, které po výpalu vytvoří v glazuře nepravidelné barevné skvrny. U glazur plastických se tyto skvrny plně neprotaví s glazurou a na jejím povrchu jsou navíc zvýrazněny plasticky.

 

Návod k použití

Glazury jsou dodávány v tekutém i sypkém stavu. Poměr sušina/voda je přesně 2/1. Maximální obsah vody je 34 %. V dodávaných glazurách jsou již vmíchány antisedimentační prostředky, není tedy nutné je dále chemicky upravovat. Vzhledem k tomu, že různé druhy aplikace (ponorem, poléváním, postřikem) a též rozmanité vlastnosti střepu (tloušťka stěny, rozdílná nasákavost atd.) vyžadují různou hustotu aplikované suspenze, dodává výrobce glazury v hustějším stavu. Ty se ředí vodou na potřebnou hustotu tak, aby povlak na střepu byl max. 1 mm. Obecně se dá říci, že silnější a nasákavější střep vyžaduje glazury řidší a naopak. K ředěníse používá pitná voda o max. tvrdosti 15 °N a max. obsahu Fe 0,02 mg/l. Pokud nelze zajistit chemický rozbor vody, je doporučeno vyzkoušet, zda použitá voda nemění odstín nebo lesk glazury. Povrch zboží musí být čistý, nezaprášený a nesmí být mastný. Již malé znečištění prachem
a mastnotou zabraňuje řádnému přilnutí surových glazur k po vrchu zboží a glazury se při výpalu stahují. Firma CRHÁK zaručuje stejný obsah sušiny, granulometrii, chemické složení a čistotu ve všech svých dodávkách. Při prvotním použití té to glazury doporučujeme odzkoušet si na několika vzorcích vhodné zředění glazury a tloušťku vrstvy. U výpalu je nutné dodržet stanovené teplotní rozmezí 1020-1100 °C, je-li páleno pod předepsanou hranici, glazura se nezakalí a nebude plně krycí. Při překročení této hranice mohou glazury stékat, navírat nebo se vsakovat do střepu. Glazury je nutno uchovávat v čistých, dobře uzavřených nádobách, znemožňujících kontaminaci rzí, keramickým prachem a podobně. Před použitím je nutné suspenzi promíchat čistým plastovým nebo dřevěným míchadlem. Vzhledem k tornu, že glazury označené jako efektní obsahují částice do 0,8 mm, nedoporučujeme u nich aplikaci stříkáním a je nutno je častěji promíchávat.

 

Bezpečnost a hygiena při práci

Glazury neobsahují olovo, kadmium ani jiné nebezpečné látky. Po práci
s glazurami je vhodné omýt ruce vodou, mýdlem a pokožku ošetřit běžným reparačním krémem. Při zasažení očí pro vést výplach tekoucí vodou, při náhodném požití vypít větší množství vody a vyvolat zvracení. V obou posledních případech vyhledat lékařskou pomoc.

Balení

Tekuté glazury jsou baleny v plastových obalech 1,5 a 15 kg.
Suché glazury jsou baleny v uzavíratelných PVC sáčcích 1 kg a 10 kg.

Prohlášení o shodě

Ke všem typům glazur dodáme prohlášení o shodě, které je vydáváno na základě zákona č. 22/1z997 Sb.Glazury byly posouzeny autorizovanou zkušebnou.