Vše pro uměleckou dílnu 

Úvod » Smalty a polotovary

Smalty a polotovary pro smaltování

V této sekci nebylo nalezeno žádné zboží.


Smalt je ve své podstatě anorganické sklo,které je nanesené na kovovém podkladu.Smalt na tomto podkladu vytváří velmi odolný povrch proti korozi a přírodním i chemickým vlivům. Barevnost smaltovaných výrobků je stálá.Smalt je významný nejen v oblasti průmyslové výroby, ale stále častěji plní dekorativní funkci.

Návod k použití

Smalty jsou dodávané v tekutém stavu. Vzhledem k tomu, že různé druhy aplikace (stříkaní, ponor, polévání, malování štětcem) potřebují různou hustotu suspenze, dodáváme smalty v hustějším stavu. Před použitím je možné rozředit smalty vodou na požadovanou hustotu. Povlak na podkladu by neměl být silnější než
1 mm. Takto připravený smalt lze nanášet na smaltařský, měděný nebo mosazný plech. Je možné použít i nerezového plechu, ale jen za předpokladu,že povrch plechu narušíte např. kovovým kartáčem. Před nanášením smaltu je nezbytné plech řádně odmastit. Je vhodné jej poté ponořit do půl procentního sodného roztoku. Aplikaci smaltu, jak již bylo popsáno, můžete provést stříkáním, ponorem, poléváním nebo malováním štětcem. Tedy technikami stejnými jako
u glazování (průmyslová výroba smaltovaných produktů využívá také technologie jako jsou např. šablonování a sítotisk).Teplota pro výpal smaltů je přibližně 850 °C. Vypalování je jednoduché. Pec nahřejete na požadovanou teplotu. Teplota by měla být vždy vyšší než požadovaná, protože při otevření pece dochází k úniku tepla a tím ke snížení teploty v peci. V případě, že dosáhnete v peci požadované teploty, vložíte výrobek. Pokud vypalujete menší výrobky ponechejte je v peci cca 2 - 3minuty. Doba výpalu je také závislá na síle (tloušťce) plechu a povrchové vrstvě (nátěru, nástřiku...).

Bezpečnost a hygiena při práci

Při manipulaci (vkládání či vyjmutí vsázky) používejte ochranné pomůcky. Při práci se smalty nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si důkladně omyjte ruce vodou, mýdlem a pokožku ošetřete běžným reparačním krémem. Při zasažení očí proveďte výplach pod tekoucí vodou, při náhodném požití proveďte výplach dutiny ústní. Nevyvolávejte násilné zvracení. Pro všechny případy platí, že při potížích vyhledáme lékařské ošetření.


Balení

Smalty jsou standardně dodávány v plastových obalech 0,5 kg.